• SHAZUU s.r.o. Cerekvice nad Bystřicí

Inspekce objektů

Náš odborný tým se specializuje na poskytování komplexních inspekčních služeb nemovitosti, aby se naši klienti mohli dobře rozhodnout před nákupem nemovitosti a minimalizovat rizika spojená s jejich investicí.

Naši odborníci mají široké spektrum znalostí, což nám umožňuje komplexně posoudit různé aspekty nemovitosti.

Poskytujeme služby nejen pro soukromé klienty, ale také pro developery a investory při hromadných nákupních projektech. Zajišťujeme detailní zprávy o stavu nemovitosti, včetně elektrického a vodovodního zařízení, a identifikujeme potenciální problémy ovlivňující hodnotu nemovitosti.

Naše inspekce nezahrnují pouze technické aspekty, ale také průzkum okolí nemovitosti. Tímto způsobem odhalujeme možná environmentální a bezpečnostní rizika. Spolupracujeme s realitními agenty a právníky, abychom zajistili plynulý průběh procesu inspekce a následného nákupu nemovitosti.

Závěrečná zpráva, kterou naši klienti obdrží, obsahuje nejen detailní informace o zjištěných problémech, ale také doporučení pro případné opravy a údržbu. Tímto zpřehledňujeme a usnadňujeme klientům plánování svých investičních rozhodnutí. S naší společností získáte klíčové informace, které vám umožní rozhodovat informovaně a bezpečně při nákupu nemovitosti.

Ano, účast klienta při inspekci je vítána. Klient tak získá i doporučení na případnou rekontrukci nebo přibližnou cenu na opravu.

Výsledkem je podrobná zpráva o stavu nemovitosti, stavu přípojek sítí, elektrického a vodovodního zařízení atd. Kromě samotné nemovitosti se provádí průzkum okolí, aby se odhalila možná environmentální rizika nebo další faktory, které mohou ovlivnit hodnotu nebo užitnost nemovitosti.

Díky spolupráci s právníky jsou k dispozici i záznamy o právních událostech, jako jsou změny vlastnických vztahů, soudní rozhodnutí nebo zapsaná zástavní práva.

Máte zájem o tuto službu?